กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ
   SAR ปีการศึกษา 2562
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      8 คน

สถิติเดือนนี้:   240 คน

สถิติปีนี้:        1391 คน

สถิติทั้งหมด: 2226 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

๑.๑     ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโนนศิลา บ้านสำราญ จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครูใหญ่ชื่อ นายคง คลังทอง ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ครูใหญ่ ชื่อนายศิลป์ (หนู) สิมมาทัน

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาล ตำบลสำราญ (สำราญประชาอุทิศ) โดยคำอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านสำราญ (สำราญประชาอุทิศ) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่โรงเรียนอยู่ในเขตบริการหลายหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนบ้านสำราญ-เพี้ยฟาน ต่อมาทางราชการ โดยมติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตามหนังสือสั่งการ    ที่ ศธ. ๑๔๑๒.๐๑ / ๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช. (อาคารไทยรัฐ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)และมูลนิธิไทยรัฐมอบเงินให้โรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๘๔ ตามหนังสืออนุญาตที่ ต. ๒๑๒/๒๕๓๖ อนุญาต ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรมวิชาการได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเขตการศึกษา ๙

ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่นระดับประถมศึกษาระดับกลาง

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณจากพระอาจารย์สำราญ ธรรมธุโร วัดป่าธรรมอุทธยาน สร้างหอสมุดสวัสดิมงคลนุสรณ์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นเงิน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้รับรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) องค์การมหาชน เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  นายเกษม  โสภา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) และเกษียณอายุราชการมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่