กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO ! GIFT POLICY

 

งดรับ งดให้ของขวัญ

More...
NO ! GIFT POLICY

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

 

More...
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

ITA 2565

 

ใสสะอาด ปราศคอร์รัปชั่น ยึดมั่นธรรมภิบาล

More...
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี
   แผนปฏิบัติการโรงเรียน
   SAR ปีการศึกษา 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริต / เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการให้บริการ
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
    ระบบสารสนเทศ E-MIS
    โรงเรียนสุจริต
    DLTV
    SchoolMIS
    ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   132 คน

สถิติปีนี้:        12582 คน

สถิติทั้งหมด: 21724 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา

นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
085-005-0041

34/1 หมู่ 1 บ้านสำราญ ตำบลสำราญ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

e-mail : thr84@hotmail.com

นางสาวปรียานุช บุศราคำ

นางสาวปรียานุช บุศราคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

นางเพ็ญศรี ไชยทุม

นางเพ็ญศรี ไชยทุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร สุขพูล

นางสาวประภาพร สุขพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท

นางบูชิตา จันทร์สิงค์โท

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ

นางสาวมะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันวิสาข์ เพลียเฮียง

นางวันวิสาข์ เพลียเฮียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ นันสมบัติ

นางเสาวนีย์ นันสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ พะมณี

นางอรวรรณ พะมณี

ครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร งอยกุดจิก

นางสาววิภาพร งอยกุดจิก

ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี คงอุ่น

นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น
ครู

น.ส.ดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา

นางสาวดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา
ครู

นายธนินท์ วดีศิริศักดิ์

นายธนินท์ วดีศิริศักดิ์
ครู

นางสาวธัษชา อินทะโสม

นางสาวธัษชา อินทะโสม

ครู

นางสาวธมนันท์ สร้อยมณี

นางสาวธมนันท์ สร้อยมณี
ครู

นายศุภสวัสดิ์ โคตรทุม

นายศุภสวัสดิ์ โคตรทุม

ครู

นางฉัตรนภา แก่นแก้ว

นางฉัตรนภา แก่นแก้ว

ครู

นางขวัญตา กุลเสรี

นางขวัญตา กุลเสรี

ครู

นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์

นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชยดา เฉลิมแสน

นางสาวพิชยดา เฉลิมแสน

ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต แลฟเฟอร์ที

นายธนกฤต แลฟเฟอร์ที

ครูผู้ช่วย

นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง

นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง

พนักงานราชการ

นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี

นางสาวอุทัยวรรณ พรมลี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิรมล พรหมโท

นางสาวนิรมล พรหมโท

ธุรการโรงเรียน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...