กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO ! GIFT POLICY

 

งดรับ งดให้ของขวัญ

More...
NO ! GIFT POLICY

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

 

More...
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

ITA 2565

 

ใสสะอาด ปราศคอร์รัปชั่น ยึดมั่นธรรมภิบาล

More...
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี
   แผนปฏิบัติการโรงเรียน
   SAR ปีการศึกษา 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริต / เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการให้บริการ
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
    ระบบสารสนเทศ E-MIS
    โรงเรียนสุจริต
    DLTV
    SchoolMIS
    ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   132 คน

สถิติปีนี้:        12582 คน

สถิติทั้งหมด: 21724 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคม 2565...
    โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมช่างชั้นที่

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมช่างชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๔-๖) ระหว่างวันที่ ๒๗-...
    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ไ...
    ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

...
    ประกาศ วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

...
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เป็นส

...
    การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอ

...
    ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา (ครูอัต...
    ITA 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

กำลังโหลด…...
    ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ ฯ เรื่อง การจัดการ

...
    พิธีไหว้ครู

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม พ...
    กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ ๒๓ มิถนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลื...
    การสอบคัดเลือกห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทา

...
    ปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

...
    การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (OKRs)

...
    การแข่งขันหุ่นยนต์ KYRC Robot

...
    อาลัยหลวงพ่อสำราญธรรมธุโร

...
    การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

...
    Open house และปัจฉิมนิเทศ

...
    การทดสอบ NT

...
    การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์

...
    การประเมินความสามารถการอ่านและ RT

...
    การแข่งขันจินตคณิต

...
    การทดสอบ ONET

...
    ผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี รุ่

...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ระดับสถานศึกษาครั้งท

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๒:๐๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการ...
    เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญ

วันที่ ๒๓ -๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้นำนักเรียนชั้นปร...
    การแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู บุคลารทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน...
    ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ให้การต้อนรับคณะครู ...
    ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม...
    ขาวเขียวเกม

วันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้จัดกิจกรรม การแข่งข...
    การประเมินโรงเรียนและบคุลากรโรงเรียนไทยรัฐวิท

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๓:๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและบุครลากรทางการศึกษาโรงเรีย...
    กิจกรรม One day trips

วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๕:๐๐ น. โรงเรียนไทยรัฐิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนิ...
    การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (OKRs)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได...
    การประชุมใหญ่สามัญปีการศึกษา2563

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๒:๐๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยพาน) ได้รับเ...
    ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนคร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี...
    กิจกรรม "การเปิดชั้นเรียน (Open class)"ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๒:๐๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินก...
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จัดพิธีถ...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการประชุมผู้...
อ่านข่าวทั้งหมด...